بهترین روانشناس مشهد

واکسیناسیون روانی کودک 

درد و دل کردن برای کودک باعث می گردد کودک ، شما را به عنوان والد قربانی انتخاب نماید و تصمیم بگیرد شما را نجات دهد .

بهترین روانشناس مشهد 

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

واکسیناسیون روانی کودک

چگونه به کودکمان احترام بگذاریم ؟

احساسات کودک توسط والدین درک شده و اعتبار داده شود .

بدون خشونت با او رفتار شود .

به اندازه کافی به او توجه شود .

وقت کافی برای او در نظر گرفته شود .

 آیا می دانستید که مغز ما با همه پیچیدگیش نمی تواند جملات منفی را از مثبت تفکیک کند:

لطفا به این جمله منفی توجه کنید :

 " لطفا به فیل قرمز فکر نکنید "

ذهن شما اکنون به چه چیزی فکر میکند

بدون شک ذهن شما اکنون در حال فکر کردن به فیل قرمز است.

به نظر شما اگر به کودکی گفته شود که :

به پریز برق دست نزن 

امروز با بچه ها در مهد دعوا نکن

دست مرا ول نکن

چه پیامی در مغزش مخابره خواهد شد ؟

تمامی این جملات در ذهن او مثبت برداشت شده است و گویی که به او دستور داده اید که این کار را انجام دهد، در واقع در فرمان دادن باید به کودکتان گفته شود

که چه کاری باید انجام دهی نه اینکه به او بگویی چه کاری نباید انجام دهد.

پس بنابراین با کودک خود اینگونه سخن بگویید:

به جای ندو بگو آرام راه برو

به جای مخالفت نکن بگو کاری که گفتم را انجام بده

به جای دستم را ول نکن بگو دستم را محکم بگیر

به جای فحش نده بگو حرف خوب بزن

اگر کودک شما را به مرحله ای می رساند تا تنبیه شود ، اشکال تربیتی از سمت شماست .

کودک ازخودش متنفر است و می خواهد با شما بجنگد و تنبیه شود .

تا باورش مبنی بر دوست داشتنی نبودن را اثبات کند .

درد و دل کردن برای کودک باعث می گردد کودک ، شما را به عنوان والد قربانی انتخاب نماید و تصمیم بگیرد شما را نجات دهد .

به همین دلیل نا خود آگاه در بزرگسالی برای ازدواج کسی را انتخاب می کند که مانند شما قربانی است و می خواهد او را نجات دهد .

به کارهایی که کودک انجام نمی دهد تمرکز نکنید ، به کارهایی که انجام می دهد تمرکز کنید .

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1