بهترین روانشناس مشهد

 علت روانکاوی فرد عصبانی چیست ؟

ریشه این مسئله در بلد نبودن برخی تکنیک‌ها است

یعنی من بلد نیستم 

 ارتباط برقرار کنم و از خود دفاع نمایم

در این حالت فرد احساس «قربانی بودن» می کند

 بهترین روانشناس مشهد

  بهترین روانشناس مشهد 09154433487

 علت روانکاوی فرد عصبانی چیست ؟

علت ریشه در بلد نبودن برخی تکنیک‌ها دارد یعنی من بلد نیستم ارتباط برقرار کنم و خواسته‌ام را به شما منتقل کنم یا آن را درست اعلام کنم.

همچنین بلد نیستم ارتباط برقرار کرده و از خود دفاع کنم .

در این حالت فرد احساس «قربانی بودن» می کند و با خشم‌های پنهان مواجه می شود .

فرد خشمگين كيست؟

کسی است که در رنج است ولی نمی‌داند چگونه با آن رفتار کند.


 نخستین قربانیان از رنج خود ، افراد خشمگين هستند .

چرا سریع عصبانی می‌شوم؟

ریشه اصلی عصبانی شدن این است که انتظارات و تخمین‌های شما از خودتان واقعی نیست. 

ریشه‌های اجتماعی عصبانیت از پر شدن خشاب یا ظرفیت آدم‌ها در یک جامعه نشأت می‌گیرد. 

درمان خشم

.با جرات پیام‌تان را منتقل کنید

.صحبت نکردن هم گاهی خشم ایجاد می‌کند

.لطفا سکوت را رعایت کنید

اهمیت ندادن به خشم

.گاهی اوقات علت عصبانیت افراد مقایسه خودشان با دیگران است

 {module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1