بهترین روانشناس در مشهد

درمان منفی نگری

لیستی از صفات مثبت خود تهیه کرده و آنها راتقویت کنید .

افکار خود را متوجه جنبه های مثبت زندگی کنید .

از افراد منفی نگر و موقعیت هایی که موجب ایجاد افکار منفی می شوند دوری کنید.

 بهترین روانشناس در مشهد

بهترین روانشناس در مشهد 09154433487

راهکارهایی جهت تقویت افکار مثبت:

از صفات مثبت خود لیستی تهیه کرده و راههای تقویت آنها را بیابید.

خود را توانا و باارزش بدانید ، نسبت به خود احساس خوب داشته باشید و خود را با کسی دیگر مقایسه نکنید و بهترین خود باشید.

در گفتار روزانه خود جملات مثبت را بکار برده و در توصیف احوال خود و تعریف از دیگران از کلمات مثبت استفاده کنید.

از حسادت دوری کنید و افکار خود را متوجه جنبه های مثبت زندگی کنید .

از افراد موقعیت هایی که موجب ایجاد افکار منفی می شوند یا منفی نگر دوری کنید.

از افکار منفی خود در طول روز لیستی تهیه کنید و برای هر فکر منفی فکر مثبت معادل بنویسید.

هرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنید و به مشکلات به عنوان محکی برای توانایی های خود نگاه کنید.

به لحظات و خاطرات خوب و زیبا فکر کنید.

سعی کنید هر روز به تابلو نقاشی زیبا یا اسما خداوند نگاه کنید و روزتان را با خوش بینی آغاز کنید.

کارها را با جدیت دنبال کنید و به قدرت بی کران خدا ایمان داشته باشید.

  دوری از تردید و دودلی .

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1