بهترین روانشناس مشهد

درمان حواس پرتی کودکان

 هرگز کودک خود را سرزنش و تنبیه نکنید.

ایجاد اعتماد به نفس در رفع حواس پرتی کودکان بسیار موثر است.

 افسردگی و اضطراب را از دانش آموزتان بگیرید.

بهترین روانشناس مشهد

بهترین روانشناس مشهد

درمان حواس پرتی کودکان

1 - هرگز کودک خود را سرزنش و تنبیه نکنید در حواس پرتی به او کمک کنید تا بتواند میزان توجه انتخابی خود را بیشتر کند.

2 - تهیه لیست و نوشتن در هر سنی می تواند به افزایش تمرکز کمک کند .

دانش آموزان ابتدایی چون برنامه ریزی ذهنی ندارند حواس پرتیشان بیشتر می شود .

3 - سعی کنید هیچ وقت کودکتان را با دیگران مقایسه نکنید و از کودک توقع بیش از اندازه نداشته باشید.

 4 - والدین باید بدانند توانایی کودکشان چه قدر است و در همان محدوده ی توانمندی هایش از او انتظار داشته باشند .

هرگز بیش تر از انتظار کودک از او توقع نداشته باشید .

5 - دو عنصر اصلی یادگیری خواب و تغذیه ی دانش آموزان است .

6  - در کارهای گروهی او را شرکت دهید و از معلم کودک خود بخواهید برای کاهش میزان حواس پرتی اش به او مسئولیت بدهد .

7- دانش آموزی که مدام نگران است و خلق پایین دارد به راحتی دچار حواس پرتی می شود .

 ایجاد اعتماد به نفس در رفع حواس پرتی کودکان بسیار موثر است .

 افسردگی و اضطراب را از دانش آموزتان بگیرید.

  اگر بخواهید رفتاری را در دانش آموزان ایجاد کنید باید بتوانید آن رفتار را تقویت کنید .

8 - اگر معلم مطالب درسی را همراه با شکل و تصویر رنگی یا مثلا شعر و داستان و یا حتی موسیقی همراه کند ، دانش آموز جذب مطالب می شود و کمتر تمرکز خود را از دست

میدهد.

9 - هنگامی که کودک با دقت به مطالب گوش می دهد حتما از معلم بخواهید او را تشویق کند .

10- دانش آموزی که مدام سرش روی میز است یا پاهایش را دراز می کند و با حالت خوابیده درس گوش می دهد ، تمرکز کمتری نسبت به بقیه دانش آموزان دارد.

پس نحوه ی نشستن دانش آموز یکی از عوامل مهم حواس پرتی در کلاس درس است .

11 -  کودکانی که تصور منفی از خود دارند بیشتر از دانش آموزان دیگر دچار حواس پرتی می شوند .

12 - بعضی از بازی ها مانند ماز ، پازل و استفاده از دو شکلی که تفاوت های جزیی در آن ها وجود دارد و کودک باید این تفاوت ها را پیدا کند می تواند نقش مهمی در افزایش توجه

و تمرکز دانش آموزان داشته باشد.

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1