بهترین روانشناس مشهد

درمان همسر خود شیفته

سعی کنید نسبت به این گونه رفتار همسرتون هیچ احساس نفرتی در شماایجاد نشود

چون این  گونه افراد یه بخشی از مغزشون که باید همدلی کند را از دست داده اند

در واقع این افراد سادیسم ندارند و از آزار دیدن شما لذت نمی برند فقط به تاثیر رفتارشان آگاه نیستند

 بهترین روانشناس مشهد

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

شخصیت های افراد خود شیفته ( غیر هنجار اجتماعی ) را بهتر بشناسیم

.همسر یا نامزد ضد اجتماعی در ابتدا افسون گری و شوخ طبعی و اعتماد بی حد و مرز متقاعد کننده ای از خود بروز می دهند

مهمترین خصیصه این شخصیتِ نداشتن احساس و عاطفه وجدانی و شفقت و دلسوزی‌.

خود‌ محوری، خودشیفتگی و حس خود‌برتر‌ بینی

این حس خودشیفتگی در غالب موارد از عدم برخورداری از توجه والدین و سرکوب شدگی شدید در دوران کودکی و در نتیجه عدم آشنائی و ارتباط با شخصیت حقیقی یا هسته

روانی خود.

1- ارائه دادن تمثیل و داستان پردازی کردن

2- خوش سر و زبان و جذاب

این افراد به‌ خوبی می‌دانند که دلربائی و فریفتن افراد به نفع خودشان استفاده کنند.

3- طفره رفتن و بهم زدن موضوع

معمولاَ پاسخ سوال را با یک سوال دیگر می‌دهند و یا دروغی دیگر می‌گوید.

و از پاسخ دادن مستقیم به سوالات اکراه دارد

4 - تهمت به دیگران و خوارکردن

کارهای باطل خودشان را به آنها نسبت می‌دهند.

و نظرات مغایر دیگران را کم ارزش نشان داده و کوچک می‌کنند و حرفهای راست آنها را باطل می شمرند .

5-بازی کردن با احساس دیگران

با احساسات و عواطف طرف مقابل‌اشان بازی می کنند و زمانیکه مچ این گونه از افراد باز می شود .

با چهره‌ای قانع کننده و چشمان معصوم به افراد می نگرند و به طرف مقابلشان می گویند:

فقط در چشم های من خیره شو و ببین که من راست می‌گویم یا دروغ و از این گونه صحنه سازی‌ها

6- دروغگوئی در جزئیات برای باوراندن به طرف مقابل

باید گاهی به جزئیات دقیق و زیادی بپردازیم تا این دروغ بنظر حقیقت برسد.

برای اینکه دروغ هایمان را دیگران باور کنند.

7- نداشتن یک روش زندگی قابل اعتماد

این افراد حوصله کار کردن تمام وقت، قبول مسئولیت زندگی و پشتکار و هدف عالی را ندارند و ترجیح می‌دهند از آسانترین روش‌های زندگی و تلاش حداقلی و گریز از مسئولیت

استفاده کنند.

این افراد در ظاهر خوش قیافه و بسیار جنتلمن و خوش برخورد و خوش ادا و رفتار هستند و قدرت فراوانی در دلربائی، کاریزمای شخصیتی و تاثیر گذاشتن عمیق عاطفی بر طرف

مقابل تامین می‌کنند و بهمین دلیل رهائی از دام جاذبه چنین افرادی، بعد از گرفتار شدن، کار چندان آسانی نیست .

این افراد نه تنها با بخش ضمیر آگاهِ قربانیان‌شان ، بلکه با ناآگاه آنها نیز در ارتباط و دستکاری‌اند و شکار خود را دارند .

دروغ گفتن و فریب دادن برای آنان یک بازی بسیار مهیج است.

قربانیان خود را می فریبد و دلبری می کند سپس منزوی و گوشه نشین کرده و زمانی که از همه برید و به نوعی تنها و آسیب پذیر شد، فرصت را برای دستکاری کردن ذهن و

احساسات فرد دلباخته فراهم می‌کنند.

هیچ احساس بدی از دروغ گفتن، پنهانکاری، وارونه جلوه دادن قضایا وگیج کردن ذهن قربانی، ندارد و حتی برای توجیه فریبکاری و دروغ خود، خود را منطقی و یا احساسی و معنوی

عرضه می‌کند.

 اینگونه افراد در جستجوی قربانی‌ای هستند تا بتوانند او را با جذابيت به‌ دام انداخته، از نقاط ضعف و کمبودهای روحی قربانیان خود آگاه شده و سپس از همان راه با روح و

احساس آنها به بازی مشغول شوند، زیرا از این بازی بشدت لذت می‌برند و از این طریق یک حالت برتری و هوشمندی و تسلط بر اوضاع را تجربه کرده بدينگونه شخصيت کاذب خود

را تغذیه کنند.

آنها با گفتن به او که تو زن رویائی من هستی و بعد اینکه تو هیچ چیزی نیستی همینطور در حالت پس زدن و پیش آوردن و امید و ترس به دل قربانیان خوداند.

هیچکدام این اظهارات، چه مثبت و چه منفی منشاء حقیقی ندارند.

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1