بهترین روانشناس مشهد

 

انتظارات نوجوانان از والدین

 

1-به ما توجه داشته باشند.

 

2-ایمان داشته باشند که ما رفتاردرستی خواهیم داشت.

 

3- همان طورکه هستیم مارا دوست داشته باشند و به ما عشق بورزند.

 

4- با آنها بتوانیم گفت گو کنیم.

 

بهترین روانشناس مشهد

 

 

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

 

انتظارات نوجوانان از والدین

 

1-به ما توجه داشته باشند.

 

2-ایمان داشته باشند که ما رفتاردرستی خواهیم داشت.

 

3-  همان طورکه هستیم مارا دوست داشته باشند و به ما عشق بورزند.

 

4-  با آنها بتوانیم گفت گو کنیم.

 

5-  حرف های ما را بشنوند وسعی کنند ما را بفهمند.

 

6-  با ما مثل آدم های بالغ رفتارکنند، نه مثل بچه ها.

 

7-  ما را راهنمایی کنند.

 

8-  شاد باشند و حس شوخ طبعی داشته باشند.

 

9- بتوانیم به آنها افتخار کنیم.

 

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1