بهترین روانشناس مشهد

 

کسی که حرمت نفس دارد نه به حد و مرز کسی تجاوز می کند   و نه این اجازه را به دیگران خواهد داد

 

بهترین روانشناس مشهد

 

 

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

 

کسی که حرمت نفس دارد نه به حد و مرز کسی تجاوز می کند   و نه این اجازه را به دیگران خواهد داد

 

  5راه افزایش عزت نفس

 

نوشتن سرگذشت زندگیتان تا به حال

 

 

دیدن نقاط مثبت در دیگران

 

به وجود آوردن حس خوب در دیگران

 

تمیز و مرتب بودن

 

بخشنده بودن

 

نکات مثبت را برجسته کنید

 

عدم انتقاد کردن خود

 

 {module سه بنر انواع مشاوره}

 

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1