ریشه ی پُرتوقعی از کجاست ؟

 

 • دوران کودکی ریشه ی پرتوقعی می باشد آن دوره که کودک اگر نیاز خودش را ابراز می‌کرده است .
 •  
 • با کمترین واکنش و پاسخ مثبت روبرو می شده است .
 •  
 • اما امیدوار باشید که قابل درمان است .
 •  

 

  

ریشه ی پُرتوقعی از کجاست ؟

 

 • دوران کودکی ریشه ی پرتوقعی می باشد آن دوره که کودک اگر نیاز خودش را ابراز می‌کرده است .
 •  
 • با کمترین واکنش و پاسخ مثبت روبرو می شده است .
 •  
 • اما امیدوار باشید که قابل درمان است . 
 • و بیشتر این پرتوقعی بیان کننده ی نیازهای پوششی ، سطحیِ و فعلی فرد است این نیاز محرومیتِ عمیق دارد.
 •  
 • امکان دارد که  شما درمورد ، پوشاک ، خوراک، مسال مالی و روابط خود پرتوقع وسختگیر و پرتوقع ولی در انتها دیگران به نحوی نیازهای شما را برآورده کنند.
 •  
 • نیاز شما به محبت تنها نیازی که در این میان فراموش شده است.
 •  
 •  شاید شما در دوران کودکی اجازه ی ابراز نیازهای هیجانی خود را نداشته اید چنانچه اگر نیاز خود را ابراز می‌کردید شاید پدر و مادرتان به این نیازها ی شما پاسخی نمی
 • دادند و یا با حداقل واکنش مثبت و پاسخ روبرو می شدند.
 • ریشه ی بیماری های انسان در چیست ؟

    

  ریشه ی پُرتوقعی از کجاست ؟

   


   

  ریشه ی بیماری های انسان در چیست ؟

   

  • سر چشمه ی تمام بیماریهای انسان افکار اوست .
  •  
  •  بغضي در گلو كه تركيده نشده است منجر به بیماری تیروئید می شود .

  •  نبخشیدن خود و دیگران منجر به سرطان می شود .

  • کینه ورزی و عصبانیت طولانی مدت منجر به بیماری ام اس می شود .
  • افسوس گذشته ها را خوردن می شود بیماری قند . 

  • . انتقاد از خود و دیگران داشتن می شود بیماری سر درد
  •  آشفتگی های ذهنی دلیل وجود زکام است
  • درد مفاصل را داشتن به خاطر نیاز به آغوش گرم و محبت می باشد .

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1