بهترین روانشناس مشهد

یک راهکاری آسان براي كاهش اضطراب

نوشتن نگرانی ها می تواند به کاهش این آشفتگی ها کمک نماید همچنین با این روش کمتر از مغز خود کار می کشید.

بهترین روانشناس مشهد

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

یک راهکاری آسان براي كاهش اضطراب

نوشتن نگرانی ها می تواند به کاهش این آشفتگی ها کمک نماید همچنین با این روش کمتر از مغز خود کار می کشید.

افراد نگران، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به تلاش مضاعف دارند؛ زیرا مغز آنها همواره در حال پردازش چندین وظیفه است؛ برخی از این وظایف، که به نگرانی ها مربوط

هستند، بخشی از پردازش مغز را به صورت بیهوده به خود اختصاص می دهند.

زمانی که نگرانی های خود را یادداشت می کنید ، مانند خودرویی هستید که بار اضافه ی خود را خالی کرده است و حالا شبیه به یک خودروی کم مصرف و چالاک می توانند به صورت

بهینه تری به مسیر پیش رو ادامه دهند.

زمانی که نگرانی هایتان را نمی نویسید ، شبیه به خودرویی  پر مصرف قدیمی هستید که نیاز به سوخت (منظور صرف انرژی مغزی بیشتر) دارند.

نوشتن نگرانی ها، موجب می شود از نظر فکری سبک شوید. آقای شرودر، این راهکار را نه تنها در فعالیت شغلی، بلکه برای زندگی روزمره نیز پیشنهاد می کند.

استرس‌ها همیشه بد نیستند و استرس می‌تواند خوب هم باشد و افراد را آماده‌تر کند، ولی بدترین استرس زمانی است که استرس فریز و از بدن خارج نشود.

بخشی از استرس‌ها قابل کنترل نیست، ولی در بسیاری از کشور‌هایی که استرس بالا دارند استفاده از دانش بسیار اهمیت دارد، بنابراین اینکه فرد بیمار نشود و یا بیماری او

درمان شود . این مسئله هم درست نیست که استرس کاملاً زیان دارد بلکه استرس می‌تواند مفید واقع شود و در عملکرد و نتیجه کار فرد تاثیر بگذارد، ولی در ۹۵ درصد بیماری‌ها

نقش استرس بد تاثیر منفی دارد.

استرس انواع مختلفی دارد که بدترین آن این است که استرس در بدن فریز شود .

 باید استرس را از بدن بیرون راند که نیاز به شناخت و کنترل استرس دارد که این مولفه‌ها نیز وابسته به توجه و کنترل هیجانات دارد.

هر مشکلی برای فرد رخ می‌دهد به دلیل تغییرات در مغز است که به ما آن نوروسایکوتراپی که  رویکردی نوین است که به درمان و ارتقای عملکردی است.

ویژگی‌های شخصی افراد برای درمان آن‌ها بسیار اهمیت دارد مثلا آدم‌های بانظم و سازگار درمان آن‌ها سریعتر است، ولی خلاف این ویژگی‌ها نوع درمان آن متفاوت است.

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1