بهترین روانشناس مشهد

تکنیکی مفید و آسان برای کاهش اضطراب

 روی یک تخت و یا مبل راحتی دراز کشیده و به مدت ٤ ثانیه نفس را فرو دهید

و سپس به مدت ٧ ثانیه نگه داشته و در نهایت به مدت ٨ ثانیه اجازه دهید

که هوا از ریه‌هایتان خارج‌شده و آرام می شوید

 بهترین روانشناس مشهد 

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

تکنیکی مفید و آسان برای کاهش اضطراب

در این تکنیک تنفسی ضد اضطراب یاد می‌گیرید که در مواقعی که تنش ندارید با تمرینی مکرر ، خود را برای کاهش اضطراب و پرخاشگری در مواقعی که تنش دارید آماده کنید.

این تمرین، به مرور تنش‌های اضطراب و عضلانی شما را برطرف کرده و در تنش‌های بین فردی ، کنترل بیشتری بر رفتار خود دارید و کمتر عصبی شوید.

محافظت از حملات قلبی از کارهای دیگر این تکنیک است .

این مراحل را چندین بار تکرار نمایید روی یک تخت و یا مبل راحتی دراز کشیده و به مدت ٤ ثانیه نفس را فرو دهید و سپس به مدت ٧ ثانیه نگه داشته و در نهایت به مدت ٨

ثانیه اجازه دهید که هوا از ریه‌هایتان خارج‌شده و آرام می شوید .

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1