افسردگی دوره نوجوانی را جدی بگیرید

 • کوچک جلوه دادن ناراحتی های نوجوانی  
 •  ارائه دادن راه‌حل و نصایح معمول به نوجوان
 •  
 • هراس کردن از پرسش درباره افکار خودکشی 
 • جدی گرفتن نشانه‌های خودکشی در نوجوان 
 • عدم تمسخر نوجوان

 

 

 

افسردگی دوره نوجوانی را جدی بگیرید

 • کوچک جلوه دادن ناراحتی های نوجوانی  

 •  

 •  ارائه دادن راه‌حل و نصایح معمول به نوجوان

 •  

 • هراس کردن از پرسش درباره افکار خودکشی 

 •  

 • جدی گرفتن نشانه‌های خودکشی در نوجوان 

 •  

 • عدم تمسخر نوجوان 

نشانه‌های خودکشی کردن در نوجوانان  را جدی بگیرید و به هیچ وجه آنها را مسخره نکنید.

به طور مثال نگوییم که خودکشی کردن دل و جرات می‌خواهد تو از پس ان برنمی‌آیی .

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1