بهترین روانشناس مشهد

افسردگی خندان چیست ؟

به ظاهر فرد می تواند راه برود ، صحبت کند و بخندد ولی خشنود نیست

 آنها افرادی هستند که از تغییر خلق خود بی اطلاع اند

و هرگز تفاوت بین احساسات خود در هر روز را متوجه نمی شوند

 بهترین روانشناس مشهد

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

افسردگی خندان چیست ؟

فردمی تواند راه برود ، صحبت کند و بخندد ولی خشنود نیست.

افراد می توانند به سر کار بروند و روابط و مسئولیت های مربوط به خانه و خانواده را انجام دهند ولی اجازه نمی دهند که کسی متوجه این ناخشنودی شود.

 تشخیص این افسردگی بسیار دشوار است پس درمان و عواقب آن می تواند دشوار باشد.

نشانه های تشخیص چنین فردی بی حالی و غمناکی است ، این فرد همیشه خسته بوده و بیشتر اوقات گریه می کند.

اینکه شاید از مورد قضاوت واقع شدن توسط اطرافیانشان واهمه دارند و اینکه شاید بسیاری از آنها به دلیل وضع خجالتی که می کشند از بیان احساسات خود سر باز می زنند.

این گونه افراد متوجه احساسات خود نیستند حتی نمی دانند که این نوع احساسات نوعی افسردگی به حساب می آید.

 آنها افرادی هستند که از تغییر خلق خود بی اطلاع اند و هرگز تفاوت بین احساسات خود در هر روز را متوجه نمی شوند.

آنها نمی خواهند در مورد احساسات خود با دیگران صحبت کنند ولی ممکن است مشکلی داشته باشند و یا حتی مورد تشخیص روان درمانگر هم قرار گرفته اند.

 این گونه افراد از اینکه تصویر شکل گرفته در نظر دیگران را از دست بدهند، می ترسند.

و همواره می خواهند تصویری موفق و شاد را نشان می دهد.

{module سه بنر انواع مشاوره}

تشخیص افسردگی خندان

مرتب آزرده و یا عصبانی می شوید. وقتی که احساسات خود را از پایه خفه می کنید، کنترل آنها زمانی که به سطح هجوم می آورند دشوار می شود.

تجربه عصبانیت و یا آزردگی شدید زمانی که با آنچه که اتفاق افتاده تناسبی ندارد، علامتی است مبنی بر اینکه چیزی بیشتر از آنچه که فکر می کنید شما را آزار می دهد.

از هیچ چیزی لذت نمی برید.

حتی نمی توانید به یاد بیاورید که آخرین زمانی که واقعاً از زندگی خود لذت برده اید کی بوده است.

حتی یافتن آنچه که شما را امیدوار کند برایتان دشوار است.

انرژیتان کم است حتی به سختی می توانید ادامه دهید.

مرتب به خود می گویند نمی توانم.

این گونه افراد با افسردگی خندان از تغییر برنامه روزانه خود واهمه دارند چرا که از تجربه احساسات منفی که با آنها روبرو می شوند گریزانند.

معمولا شب ها احساس بهتری دارید و صبح ها به فکر تمامی کارهایی که باید در طول آن روز انجام دهید هستید.

یکی دیگر از این علایم این است که تفریحات پیشنهاد شده با دیگران را رد می کنید و یا به دنبال توجیه آنها هستند.

به دنبال ادامه دادن زندگی خود بدون تغییر هستند.

شما در کنار دیگران هستید اما فاصله ای را با آنها احساس می کنید حتی مکالمه ای صادقانه و صمیمانه دشوار است .

زیرا باید تصویر خوبی که از خود نشان داده اید را حفظ کنید.

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1