بهترین مشاور مشهد

 

تفاوت افسردگی در زن و مرد

 

➖زنان احساس غم،بی تفاوتی و بی ارزشی می كنند و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند

.

➖زنان به خود سرزنشی گرایش دارند ولی مردان به سرزنش اطرافیانشان

.

➖زنان از هر درگیری فاصله می گیرند اما مردان درگیری و کشمکش درست می کنند

 

 بهترین مشاور مشهد

بهترین مشاور مشهد09154433487

 

تفاوت افسردگی در زن و مرد

 

➖زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشان صحبت کنند در حالي كه اكثر مردان صحبت درباره افسردگي شان را ضعف مي دانند.

 

اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می آورند،

 

در حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می کنند

 

➖زنان احساس غم،بی تفاوتی و بی ارزشی می كنند و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند

.

➖زنان به خود سرزنشی گرایش دارند ولی مردان به سرزنش اطرافیانشان

.

➖زنان از هر درگیری فاصله می گیرند اما مردان درگیری و کشمکش درست می کنند

.

➖زنان حالت دلواپسی و ترس دارند اما مردان بدبین و گارد گرفته می شوند

 

{module سه بنر انواع مشاوره}.

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1