درمان قطعی خشم - روانشناس بالینی

 

 سعی کنید که خشم خود را ابراز کنید

 

و همچنین سعی کنیم که خشم خود را اداره  کنید

 

خیلی سعی کنید که خشم به عصبانیت تبدیل نکنید

 

در هر صورت نباید خشم خود را فرو خورده و درونی سازی کنیم

 

 درمان قطعی خشم - روانشناس بالینی

 

درمان قطعی خشم - روانشناس بالینی

 

 سعی کنید که خشم خود را ابراز کنید

 

و همچنین سعی کنیم که خشم خود را اداره  کنید

 

خیلی سعی کنید که خشم به عصبانیت تبدیل نکنید

 

در هر صورت نباید خشم خود را فرو خورده و درونی سازی ک

 

در هر صورت نباید خشم خود را فرو خورده و درونی سازی کنیم

 

چند راه برای مقابله با خشم 


1 - اگر خشم خود را به عصبانیت تبدیل کنید به این معنا که احساساتمان را به رفتار تبدیل کنیم .


2 - با فرو خوردن خشم و درونی سازی کردن آن به بیماری و گرفتاری تبدیل می شود .


3 - ابراز کردن خشم  به اندازه 


4 - اداره کردن خشممان

 

یعنی راه اول و دوم کاملا اشتباه است و راه سوم و چهارم کاملا درست و صحیح است .


در زمان کنترل خشم  به طور مثال وقتی یک کسی پیانو می نوازد بدانیم که در چه واقعی باید که کدام شاسی را فشار دهیم و چه شاسی را فشار ندهیم .
 

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1