تنبیه جسمی کودک ممنوع - روانشناس کودک

 

 تنبیه جسمی کودک ممنوع - روانشناس کودک

 

 

تنبیه جسمی کودک ممنوع - روانشناس کودک

 

 • چند پزشک انگلیسی در یک مطالعه و پژوهشی دریافتند که : 
 •  
 • اگر کودکی که در معرض تنبیه جسمی قرار بگیرد اکثرا در سنین بالاتر در معرض ابتلا به انواع بیماری های قلبی یا آسم و انواع سرطان‌ها قرار می گیرند .
 • اکثر پژوهشگران معتقدند که تنبلی کردن کودکان و یا فریاد کشیدن بر سرشان می‌تواند ریشه ی ابتلا شدن کودکان به انواع بیماری‌های جدی را در سنین بالاتر کلید بزند.
 •  
 • به عبارت دیگر کودکایی که مورد تنبیه و کتک قرار می گیرند ، امکان دارد که در معرض ابتلا شدن به انواع سرطان ها نیز قرار بگیرند.
 •  
 • تربیت کردن کودکان همراه با غضب، اصلاً تربیت کردن نیست.
 •  
 • زیرا ما می خواهیم حیا و پرده داری را در باب تربیت برای تربیت و تأدیب نمودن از آنها استفاده کنیم .
 •  
 • زمانی که والدین به آرامش نرسیده اند و هنوز خودشان خشمگین هستند چون هنوز نتوانسته اند خودشان را کنترل کنند نمی بایست فرزندشان را نیز تربیت کنند
 • چون امکان  پرده دری وجود دارد .
 •  
 • این پرده دری شامل کردار و گفتار فرد نیز می شود که موجب بی حیایی است .

 

 {module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1