بهترین روانشناس مشهد - روانشناس بالینی

 

 افرادی که سرسختی روان شناختی بالاتری دارند

 

به دنبال راهبردهایی مسالمت آمیز برای برگشت به تعادل زندگی هستند و در مواجهه با تنش ها ، موقعیت را مدیریت می کنند

 

 

 

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

 

 

ایجاد فشار روانی و  تنش ها که ناشی از بدبیاری های ناکامی زندگی روزمره ما انسان هاست، امری گریزناپذیراست ،

 

با تمام این وجود واکنش های همگی به این گونه از تنش ها برابر نیست.


یکی ازاین گونه عوامل تعدیل کننده فشار روانی ، می تواند وجود یک سری ویژگی های خاص شخصیتی و منابعی از جمله سرسختی روانی ست.

 

انواع سرسختی روانی مانند  ظرفیت های بهبودی و توانایی ها که در زمان وقوع ناکامی و تنش ها به فرد کمک می کند تا رویارویی سالمی با تنش داشته باشد

 

تا بتواند ان رابه جای آشفته شدن بیشتر حل کند.

 

افرادی که سرسختی روان شناختی بالاتری دارند به دنبال راهبردهایی مسالمت آمیز برای برگشت به تعادل زندگی هستند و در مواجهه با تنش ها ، موقعیت را مدیریت می کنند  .

این گونه افراد دارای صفات  و ویژگی بارز و مثبت هستند :

 

این افراد بسیار متعهد و وظیفه شناس هستند، و برای کار و فعالیت های خود ارزش قایل می شوند و زندگی با هدفی دارند.  

هر چند در مورد این که آیا سرسختی روان شناختی اکتسابی یا ذاتی است همواره بحث هایی وجود دارد، با این وجود افرادی که سرسختی روان شناختی بالاتری دارند

 

 این گونه افراد تغییرات را طبیعت زندگی تلقی می کنند چون دارای روحیه مبارزه جویی هستند و تغییرات را نه تنها تهدید تلقی نمی کنند بلکه فرصتی برای رشد در نظر می گیرند.

 

ویژگی افراد سرسخت این است که فکر می کنند زندگی تماما" تحت کنترل آنهاست ، معمولا خود اتکا و مستقل عمل می کنند و این موقعیت ها و شرایط نیستند

 

که آنها را کنترل می کنند بلکه آنها هستند که با تلاشهای خود موقعیت ها را خنثی یا مطلوب می کنند.

 

 افرادی که دارای سرسختی روانشناختی بالایی می¬باشند به نوعی از عزت نفس بالایی برخوردارند.

 

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1