بهترین روانشناس مشهد - درمان بدبینی

 

علل بدبینی و منفی گرایی

➖ علاقه ای بابت تغییر رفتار و عقاید خود ندارند

➖دوست ندارند نگاه خوش بینانه افراد را نسبت به زندگی قبول کنند

➖حوصله کار و فعالیت و صرف انرژی برای تغییر ندارند

 

 بهترین روانشناس مشهد


بهترین روانشناس مشهد - درمان بدبینی 09154433487

علل بدبینی و منفی گرایی

➖ علاقه ای بابت تغییر رفتار و عقاید خود ندارند 

➖دوست ندارند نگاه خوش بینانه افراد را نسبت به زندگی قبول کنند

➖حوصله کار و فعالیت و صرف انرژی برای تغییر ندارند

➖هیچگاه مورد تایید افرادی که در زندگیمان مهم بوده اند نبوده اند

➖تصویر منفی از خود ارائه داده ایم و مرتبا از خود بصورت منفی صحبت کرده ایم

حل و فصل احساسات هضم نشده 

 احساسات هضم نمی شوند وقتی از  آنها آگاه نیستیم و مثل غذایی که روی دلمان مانده و مدام تکرار می شوند.

این یعنی نمی دانیم که  نمی دانیم که حسادت می کنیم و عصبانی هستیم و نمی دانیم چه احساسی را در بدن خود تجربه می کنیم.

➖حال چه کار باید کرد؟

گام اول:  نامگذاری کردن احساسی که در بدنتان تجربه می کنید . 

گام دوم: این احساسات در چه موقعیت ها و در رابطه با چه افرادی برای شما رخ می دهد؟ 

گام سوم: چه افکاری همراه این احساسات  به سر شما می آید؟ 

گام چهارم: چه تغییراتی وقتی این احساسات را تجربه می کنید در بدن شما  اتفاق می افتد؟ 

گام پنجم:  تمایل دارید چکار کنید وقتی این احساسات را تجربه می کنید ؟ 

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1