بهترین روانشناس بالینی در مشهد

 

اختلال شخصیت پارانویید یا بدگمان یا بدبين :


اين گونه از افراد بسیار شکاک ، بدبین و و بي اعتمادي غير منطقي دارند و حالتی تدافعي داشته و حساسيتشان نسبت به ديگران فوق العاده بالاست .

 

 بهترین روانشناس بالینی در مشهد

 

بهترین روانشناس بالینی در مشهد 09154433487

 

شناسایی انواع اختلالات شخصيتی و درمان آنها

 

اختلال شخصیت پارانویید یا بدگمان یا بدبين :


اين گونه از افراد بسیار شکاک ، بدبین و و بي اعتمادي غير منطقي دارند و حالتی تدافعي داشته و حساسيتشان نسبت به ديگران فوق العاده بالاست .

 

اختلال شخصیت اسکیزویید و منزوي :


این گونه افراد به لحاظ هيجاني سردند و در برقراري رابطه با ديگران با مشكل مواجه هستند .

خصوصیات دیگر این گونه از افراد این است که خجالتی ، خرافاتی و گوشه گير ند و به لحاظ اجتماعي فوق العاده منزوي هستند.

 

اختلال شخصیت وسواسي :


این کونه از افراد داراي عادات مردد و خشك بوده و کارشان مهار نيازهاي طبيعي خود می باشد .

 

اختلال شخصیت هیستریک یا نمايشي :


به شدت زود رنج ، فاقد بلوغ فکری بوده ، عاطل و باطل هستند به طور مداوم دنبال توجه و تشویق دیگران اند و سعی دارند با نوع ظاهر يا رفتار خود با ديگران جلب توجه كنند .

 

اختلال شخصیت نارسیستیک یا خودشيفته :


به صورت بیش ازحد شیفته خود و قدرت هستند و نسبت به ديگران بي علاقه اند.

 

خیلی دنبال توجه ویژه از طرف ديگران هستند.

 

اختلال شخصیت اجتنابی یا دوري گزين :


این گونه از افراد بیش از حد وابسته و گوشه گیر هستند . 


 به لحاظ اجتماعي کاملا گوشه گیر و وابسته هستند و واکنش و ترس بيش از حد معمول به رد یا عدم پذیرش غیر معمول و  اعتماد به نفس پايين .

 

اختلال شخصیت وابسته :


این گونه از افراد معمولا غيرفعال هستند و خیلی زیاد پذیرای نظرات دیگران هستند و در تصمیم گیری ناتوان هستند و دارای عدم اطمینان می باشند . 

 

این گونه از افراد کاملا سرسخت ، مهاجم ، بدخلق و بي تفاوت ، ترسان و قهركننده هستند از صاحب اختيار و سهل انگارند .

 

به تاخیر انداختن کارها کاملا استدلالي هستند و به سختي از ديگران كمك می پذیرند و يا عقیده های خود را كنار مي گذارند.

 

اختلال شخصیت ضداجتماعي :


کاملا بی عاطفه ، تحریک پذیر ، بی نظم ، بی پروا و خودپسندند. از تجاربشان ، درس عبرت نگرفته و در کار و  تحصيل کاملا ناموفق اند.

 

اختلال شخصیت مرزی:


شخصیتی به طور کامل ناپایدار دارند و تغيير شخصيتي بوده و به صورت نابجا احساسات خود من جمله ترس ، خشم و احساس گناه را بطور کاملا نابجا بروز مي دهند.

و در واقع کنترل روی خود ندارند .

 

بطور کلی دارای مشکات هويتي هستند و شاید در بعضی مواقع اقدام به خودزني یا خودكشي کنند و یا جراحتی روی بدن خود بگذارند . 

به لحاظ اجتماعی نیز کاملا گوشه گیر و وابسته هستند.

 

اختلال شخصیت وابسته:


این طور افراد کاملا غيرفعال بوده و بيش از حد اعتدال پذيراي نظرات سایرین هستند و در تصميم گيريهایشان و فاقد هر گونه اطمينانی هستند.

 

این گونه از افراد کاملا بدخلق و قهر کننده ، مهاجم ، سرسخت ، بدخلق و قهر کننده و ترسان و سهل گیر هستند .

 

هميشه كارها را به تعويق انداخته، استدلالي بوده و به سختي از ديگران كمك پذيرفته يا عقايد خود را كنار مي گذارند.

 

مشكلات هويتي دارند. ممكن است اقدام به خودزني كنند(ايجاد جراحت يا سوزاندن قسمتي از بدن براي كاهش تنش خود) و گاهي دست به خودكشي مي زنند.

{module سه بنر انواع مشاوره}

 

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1