درمان قطعی بدگمانی - روانشناس در مشهد

 

 

اختلال شخصیت پارانوئید ( بد گمانی ) اختلالی است رایج که همیشه درباره دیگران شکاک بوده و به سایرین اعتمادی ندارد.

 

افراد مبتلا به این گونه اختلال منظور دیگران طور دیگری برداشت می کنند و دچار ترس و اضطراب می شوند و نیات خود را بدخواهانه تلقی می کرد.

 

مبتلایان به این اختلال هر رویدادی را تهدیدی قلمداد می کنند و به دیگران اعتمادی ندارند.

 

 درمان قطعی بدگمانی - روانشناس درمشهد

درمان قطعی بدگمانی - روانشناس درمشهد 09154433487

 

اختلال شخصیت پارانوئید ( بد گمانی ) اختلالی است رایج که همیشه درباره دیگران شکاک بوده و به سایرین اعتمادی ندارد.

 

افراد مبتلا به این گونه اختلال منظور دیگران طور دیگری برداشت می کنند و دچار ترس و اضطراب می شوند و نیات خود را بدخواهانه تلقی می کرد.

 

مبتلایان به این اختلال هر رویدادی را تهدیدی قلمداد می کنند و به دیگران اعتمادی ندارند .

 

این طور از افراد از نزدیک شدن با دوست های خویش دوری می کنند و به طرز یک دفعه ای از دست دیگران ناراحت و خشمگین می شوند و شروع به پرخاشگری می کنند

 

و نسبت به سایر افراد بدبین و  بی اعتماد هستند و نتوانسته کارهای خویش را درست و صحیح انجام دهد.

 

باورشان این است که سایرین در حقشان خیانت انجام داده اند .

 

در صورتی که هیچ اثباتی برای آن ندارند. همیشه گوش به زنگ اتفاقات بد گذشته هستند تا نیتهای بد و خود خواهانه سایرین را کشف کنند سریع کینه به دل راه می دهند .

 

و به محضی که فکر کنند که فردی از آنها عیب و ایراد گرفته  به او حمله ور شده ، فکر می کند که سایرین همگی حسود هستند .

 

و اثباتی برای حرفهای خود ندارد و دلایلی سطحی و غیر منطقی می آورد .

 

این گونه از افراد مایل نبوده که اسرارشان را با دیگران در میان بگذارند ویا نزدیک و صمیمی شوند.

 

چون می ترسند که از این اطلاعات بر علیه خودشان استفاده کنند.

 

معیارهای اختلال شخصیت پارانویید

 

ریشه ی بیشتر اختلالات روانی بدگمانی است .

 

فرد بدبین تمام انگیزه ها و نیات دیگران را بدخواهانه می پندارد .

 

که اولین بار در پیش از بزرگسالی و  اواخر نوجوانی شروع می شود  و در شرایطهای مختلفی حضور بهم می رساند .

 

این فرد فکرکرده  که سایرین علیه او سوءاستفاده می کنند و قصد دارند به او آسیب برسانند، یا قصد فریبش را دارند و دلیلی کافی برای این ادعا ندارد .

 

این فرد فکرش مدام مشغول تردید و شک های غیر موجه نسبت به وفاداری و غیر قابل اعتماد بودن سایرین است .

 

 تمایلی به درد دل کردن با دیگران ندارند زیرا بدون علت می ترسند که اطلاعاتی که با سایرین در میان می گذارند و با بدجنسی علیه او به کار  می روند.

 

حرف های سایرین را هر چه قدر مهربانانه ، دلسوزانه و یا حتی خنثی باشد را تحقیرآمیز تلقی می کنند. 

 

انتقادات ، توهین ها  و جریحه دارشدن احساسات را  می بخشند به طور دایم کینه نگه می دارد .

 

علیه آبرو و شخصیت خود کشف کنند  برای سایرین آشکار و مشخص نیست و به سرعت با عصبانیت یا با حمله ای متقابل به او واکنش نشان می دهند.

 

 به طور پیاپی و بدون توجیهی منطقی درباره وفاداری سایرین شک می کند.

 

این گونه از بی اعتمادی ها در طی همین اختلال روانی روی می دهد و در سایر اختلالات رخ نخواهد داد .

 

 {module سه بنر انواع مشاوره}

 

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1