"اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا" * * * در گروه روان شناسی رویای سفید با معرفی روان درمانگر و روان شناس خانواده به شما : تكنیک های مناسب برای کاهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان و همچنین مشاوره هاى فردى ، خانوادگى ، زوج درمانى و مشاورهء قبل از ازدواج ،سكس تراپى و ... در خدمت شما عزیزان هستیم

بهترین روانشناس مشهد

 

 سوالاتی مهم در دوران آشنایی و خواستگاری

 

1. نظر شما ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ یا ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

 

2. آیا شما ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻫﺎیی ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻓﺸﺎﺭﺁﻭﺭتان ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ می کنید؟

 

 بهترین روانشناس مشهد

 

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

 

➕ سوالات مهم در دوره خواستگاری و آشنایی

 

➖پیش از ازدواج، حتما به متخصص مراجعه کنید تا از بسیاری از مشکلات پس از ازدواج پيشگيري گردد.

 

1. نظر شما ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﭼه می باشد ؟

 

ﺁﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺭید که ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷید؟

 

2. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ تان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ شما ﭼﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ شما هم ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ؟

 

ﺁﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦتان ﺭﺍ ﺩﺍﺭید؟

 

ﺁﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ؟

 

3. ﺁیا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻫﺎیی ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻓﺸﺎﺭﺁﻭﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ نمیکنی؟

 

4. ﺁﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ یا گریز از تنهایی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ کنی؟

 

5. ﺁﻳﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻲ؟

 

6. ﻫﺪﻑﻫﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ؟ ﻫﺪﻑﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﻛﻦ ﻭ ﺑﮕﻮ؟

 

7. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﭼﻪ ﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮﺩﻱ؟ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟

 

ﺁﻳﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲﺩﺭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

 

8. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍری؟ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺻﻲ بوده ﺑﮕﻮ؟

 

9. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﻓﺘﻪﺍﻱ؟ ‏( ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻱ؟ ‏) ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

 

10. ﭼﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ؟ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻱ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ؟

 

11. ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲﺍﺭﺯﺵ؟ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟

 

12. ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻱ؟ ‏(ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ،ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺷﻐﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ ﻭ ... ‏)

 

13. ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﭼﺮﺍ؟

 

14. ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻲ؟ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺕ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ؟

 

15. ﺍﻻﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪﺍﺕ ﭼﻪﻗﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲﺑﺮﻣﻲﺁﻳﻲ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻐﻞ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟

 

16. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻥ، ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺍﺭﻱ؟

 

17. ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﻛﻼ ﺁﺩﻡ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

 

18. ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻲ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ؟ ﺍﮔﺮ ﻻﺯﻡﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻲ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻲ؟

 

19. ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ... ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻲﺩﺍﺭﻱ؟

 

20. ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻤﻚ ﺑﻪﻫﻤﺴﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭼﻴﺴﺖ؟

 

ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺮﺩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟

 

پاسخ به این سوالات در انتخاب سالم بسیار مفید خواهد بود.

 

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

لوگوها  و نماد اعتماد سایت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zarinpal

گالری تصاویر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

روان شناسی سکس     روان شناسی سکس     روان شناسی سکس

روان شناسی سکس     روان شناسی سکس     روان شناسی سکس

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Twitter    RSS    Youtube

Aparat   Instagram   Telegram

لوگوی روان شناسی جنسی  Sexual Psychology Scientific - Copyright © 2012-2019

  All rights reserved

 

Design By : Roya Computer Clinic