سیر تا پیاز پنهان کاری آقایون

 تلفن تماس برای رزرو وقت و اطلاعات بیشتر :


09154433487 | 09152455366


 

سیر تا پیاز پنهان کاری آقایون


دلایل پنهان مشاجره آقایان :


1 . از یک انتقاد شروع می شود درواقع مردها فکر می‌کنند که همسرشان با آنها بی اعتنا شده و مورد پذیرش واقع نشده اند .

2 . وقتی خانم ها به همسرشان میگویند که چه باید بکند آنها ناراحت می شوند در واقع آقایان فکر می‌کنند که با آنها مانند بچه ها رفتار شده است .

3 . زمانی که خانم ها ناراحتی و ناخوشنودی شان را به همسرشان نسبت می دهند باعث ناراحتی او می شوند.

{module title="درباره الو روانشناس - مقالات"}

4 .وقتی خانم ها مدام در حال شکایت و غر زدن هستند آقایان احساس می کنند که کسی قدر کارهای او را نمی داند و ناسپاس است .

5 . وقتی خانم ها از حوادث ناخوشایندی که احتمال دارد اتفاق بیافتد حرف می زنند آقایان از این مسئله بسیار ناراحت می شوند چرا که احساس می کنند همسرشان به آنها اعتمادی ندارد و نگهبان و محافظ شان نیست .

6 .آقایان دوست ندارند که خانم ها از آنها انتظار داشته باشند که به میل او رفتار کنند و یا حرفی بزنند چون فکر می کنند مورد پذیرش همسرشان نیستند

7 . زمانی که خانم ها از همسرشان زود ناراحت می شوند آقایان احساس می کنند که همسرشان به او اعتماد ای ندارد و او را درک نمی کند .

8 .زمانی که خانم ها انتظار ذهن خوانی از همسرشان دارند و مردان نمی توانند این کار را انجام دهند مردها احساس بدی پیدا می کنند فکر می کنند که شایستگی لازم را ندارند .

9 .مردها علاقه‌ای به اصلاح از سوی زنشان ندارند چون فکر می کنند همانطور که هستند باید مورد پذیرش واقع شوند .

10 .آقایان دوست دارند مورد تمجید و تحسین همسر شان واقع شوند چون فکر می کنند که اگر نباشد مورد تحقیر از سویی همسرشان واقع شده‌اند .

11 .مردها به تشویق شدن نیاز اساسی دارند آن‌ها فکر می‌کنند که تسلیم شدن نوعی کوچک شدن است به این خاطر است که این مسئله را دوست ندارند .

12 . مردها به قدر شناسی نیاز دارند آنها از سرزنش شدن متنفر هستند زیرا احساس می کنند که ناتوان هستند .

13 .مردها دوست ندارند که مسئول اضطراب همسر شان شناخته شوند چون احساس می کنند که همسرشان اعتمادی به او ندارد و قدر شناس او نیست .

14 .مردها دوست دارند همانطوری که هستند مورد پذیرش واقع شوند چون حس می کنند کنترل می‌شوند و کنترل کردن مرد را از زندگی فراری می دهد .

نکته بسیار مهم و قابل توجه در این مبحث این است که مردها دوست ندارند کوچک و شکست خورده شوند به همین خاطر میلی به تغییر ندارند و دوست دارند همانطور که هستند مورد پذیرش خانم ها واقع شوند .

 {module title="سه بنر انواع مشاوره"}

 

سیر تا پیاز پنهان کاری آقایون

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1